Stowarzyszenie  Jana Karskiego i Cukiernia Chmielewski pragną zakomunikować, iż Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego uhonorowany zostaje

Ksiądz Profesor Alfred Wierzbicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitny filozof-etyk, wierny kontynuator dzieła akademickiego Karola Wojtyły późniejszego papieża Jana Pawła II, za odwagę prawdy w Kościele.

Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Jana Karskiego dr Wiesława Kozielewska-Trzaska, bratanica i córka chrzestna legendarnego emisariusza Państwa Podziemnego mówi: „ Ksiądz Profesor Alfred Wierzbicki podąża śladami misji mego wielkiego Stryja, bo podobnie jak On staje przy tych którym odbierana jest twarz i godność, których jest mniej, których prześladują i biją. Gdyby żył w okrutnym czasie wojennym bez wahania stanąłby przy Janie Karskim”.

Inny laureat Medalu, student Jana Pawła II, długoletni rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitny filozof-etyk ksiądz profesor Andrzej Szostek uzupełnia: – Jest człowiekiem nieobojętnym, wiernym kapłanem i błyskotliwym uczonym.
Od lat publicznie zabiera głos zajmując zdecydowane stanowisko w odniesieniu do szeregu problemów moralnych, w tym zwłaszcza tych, które odnoszą się do Kościoła w Polsce. Nie rzadko formułuje krytyczne uwagi wobec oficjalnego stanowiska wysokich przedstawicieli Episkopatu Polski, jeśli w ich słowach lub zaniechaniach dostrzega brak ewangelicznej i humanitarnej wrażliwości na sytuację ludzi traktowanych niesprawiedliwie, prześladowanych, odsuniętych na marines życia społecznego, poniżanych.
W takim duchu poddawał krytyce wypowiedzi dotyczące homoseksualistów i przedstawicieli środowisk LGBT.
Krytykował zbytnie powiązanie działań Kościoła z wladzą i politykami. Postulował podjęcie głębszej refleksji nad głoszoną oficjalnie nauką Kościoła. Ta pełna zaangażowania aktywność księdza Wierzbickiego świadczy zarówno o jego wielkiej odwadze, ale przede wszystkim przywiązaniu do podstawowych wartości ewangelicznych, o gotowości dopominania się o sprawiedliwość i wrażliwość także wtedy, gdy te apele spotykają się z nieprzychylną reakcją niektórych przełożonych kościelnych lub uczelnianych. Na ten Medal upamiętniający dzieło tego Patrona kandydat godnie zasłużył.

Uroczystość wręczenia Medalu odbędzie się w Cukierni  Chmielewski, we czwartek 17 lutego 2022  o godz. 17.00.

Wstęp wyłącznie za zaproszeniami imiennymi.

– FOTO GOŚĆ