Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cukiernia Chmielewski s.c. K.Chmielewski, M.Małecka z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 8
  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Cukiernia Chmielewski s.c. K.Chmielewski, M.Małecka z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 8  jest administrator danych osobowych dostępny pod adresem e-mail: cukiernia@chmielewski.lublin.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych.
  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat).
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania niemożność realizacji umowy.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.